Vi trenger en alternativ landbruksmelding!

Fredag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram den nye jordbruksmeldinga. Den foreslår å avvikle samvirke på korn og egg, færre melkekvoteregionar, samt avvikling av avløysertilskot.

I tillegg skal prosentmålet for økologisk matproduksjon fjernast og meldinga manglar konkrete klima-tiltak i norsk jordbruk. Dette er alt anna enn framtidsretta jordbruksproduksjon!

Ikkje uventa er meldinga si hovudvekt på sentralisering og effektivisering av landbruket. Den manglar distriktspolitiske omsyn og leggjer ikkje til rette for at norske beiteressursar skal bli nytta.

Vi i ANL kjem no til å utarbeide ei alternativ jordbruksmelding. Meldinga kan nemleg bli så mykje betre. Det er på tide å føre norsk landbrukspolitikk i ei meir berekraftig retning.

One thought on “Vi trenger en alternativ landbruksmelding!”

  1. Fantastisk at noen ønsker å bruke tanker og energi på oss. Noen utenfor, noen som ser galskapen. Jeg mener det. Er en nesten 60 år gammel bonde, som har levd av yrket mitt, og de mulighetene som har kommet forbi, har gitt meg. Veldig få av oss bønder vil erkjenne feiltrinna, vi må ha vår årlige inntekt, lik alle andre.
    Vi er nå på veg inn i industrilandbruk. Det har aldri vært målet for norsk matproduksjon.
    Norske ressurser og muligheter blir ofret. Og vi bønder og våre organisasjoner er med på dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *