Kontakt

Arbeidsutvalget:

Navn: Kathrine Kinn
Bio: 25 år fra Lørenskog. Masterstudent i sosiologi. Arbeider for et jordbruk der jordbrukspolitikken belønner bærekraftig og god bruk av jord. Kvalitet og bærekraftige produksjonsmåter må prioriteres og premieres.
Mail: kathrinekinn@gmail.com
Telefon: 45229771

Navn: Pål Trautmann Olerud
Bio: 30 år fra Brandbu på Hadeland. Mastergrad i sammenliknende politikk. Vil arbeide for en ny landbrukspolitikk der det viktige er at lokale ressurser utnyttes på en best mulig måte og opprettholder ei bærekraftig landbruksnæring.
E-post: p.trautmann.olerud@gmail.com
Telefon: 40219510

Styret

Navn: Jørgen Narvestad Anda
Bio: Utdanna agronom ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Studerar no ved NMBU innen landbruk, biologi og miljø. Kjem frå gard på Nord- Jæren i Randaberg, der me driv med økologisk melkeproduksjon og noko konvensjonell gris. Sit i ANL som representant for Grønn Ungdom.
E-post: jor.nandd@gmail.com
Telefon: 95769710

Navn: Kjetil Marstrander
Bio: Utdannet Advokatsekretær. Ønsker et landbruk som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Sitter i ANL som representant for Spire.
E-post: kmarst@gmail.com
Telefon: 95772142

Navn: Guro Sterud Stutlien
Bio: 24 år fra Torpa, Nordre Land kommune. Studerer master i husdyrvitenskap ved NMBU. Har vokst opp på gård som jeg ønsker å ta over. Sitter i styret som representant for ungdomsutvalget i Norsk Bonde – og Småbrukarlag.
E-post: gurostutlien@hotmail.com
Telefon: 41574544

Navn: Margit Fausko
Bio: 24 år, NMBU-student og odelsjente frå gard i Hemsedal. Brenn for fornuftig nytting av naturressursar og ivaretaking av landskapsmangfald og bygdekultur. Vararepresentant til ANL for Grønn Ungdom.
E-post: margit@fausko.no
Telefon: 90827754

Navn: Silje Strøm
Bio: 21 år, kjem frå Notodden i Telemark og studerer Økologi og Naturforvalting ved NMBU.  Brenn for eit jordbruk som tek norske ressursar i bruk med omsyn til natur og solidaritet.  Representant frå Natur og Ungdom.
E-post: silje@nu.no
Telefon: 91856016

Navn: Tale Hammerø Ellingvåg
Bio: Er 24 år, fra Skåtøy i Telemark og studerer samfunnsgeografi ved UiO. Er brennende opptatt av at det skal lønne seg og være godt å være bonde som driver smått og på lag med naturen hvor enn du er i landet. Representant for Rød Ungdom.
E-post: tale@sosialisme.no
Telefon: 92440683

3 thoughts on “Kontakt”

  1. Hei !

    Lurer bare på kvifor Dykk ikkje har (kan hvertfall ikkje finne) ei side på FB for info og debatt ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *