Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til medlemmer av arbeidsutvalget og styret i Alliansen Ny Landbrukspolitikk.

Presse
Pressekontakt for Alliansen Ny Landbrukspolitikk er Kathrine Kinn.

Kontakt
E-post: kathrinekinn@gmail.com
Telefon: 45229771

Arbeidsutvalget

Eline Kvamme Hagen
Eline kjem frå Folkestad i Møre og Romsdal og har ei mastergrad i statsvitskap med fokus på internasjonale klimaavtalar. Er tilsett ved forskingsadministrasjonen på Universitet i Oslo, i tillegg til å være aktiv i Spires matutvalg.

E-post: elinekh@gmail.com
Tlf: 97872635

Kathrine Kinn
24 år fra Lørenskog. Skriver master i sosiologi om bønders opplevelse av målsetninger om økt matproduksjon under nye klimabetingelser og krav om utslippsreduksjoner. Ved siden av det sitter jeg i styret til Spire, er aktiv i matutvalget og er representant for klimautvalget i samme organisasjon. Brenner for et mer rettferdig matsystem, hvor maten blir produsert på en bærekraftig måte som verdsetter småbønders rolle som matprodusenter.

E-post: kathrinekinn@gmail.com
Telefon: 45229771

Styret

Maren Løhre
Frilansjournalist som bor på småbruk. Studerer landbruk gjennom BINGN, og representerer derfor biodynamisk forening i ANL. Jeg tror dyrket jord har et stort potensiale som CO2-fanger, og vil gjerne utforske videre hvordan bønder kan bidra til å stoppe klimaendringene.

E-post: maren.loehre@gmail.com
Tlf: 92214758

Runa Mossefinn Gidske
Runa studerer biologi på NMBU og sitter i Natur og Ungdoms jordbruksutvalg.

E-post: runag@nu.no
Tlf: 41548976

Jørgen Narvestad Anda
Utdanna agronom ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Jobbar no på heimgarden på Nord- Jæren i Randaberg, der me driv med økologisk melkeproduksjon og noko konvensjonell gris. Sit i alliansen som representant for Grønn Ungdom.

E-post: jor.nandd@gmail.com
Mobil: 95769710

Guro Sterud Stutlien
Medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlags ungdomsutvalg

E-post: gurostutlien@hotmail.com

Helga Hustveit
Medlem av sentralstyret i Sosialistisk Ungdom

E-post: helga@su.no

Snorre Log Skage
Medlem av sentralstyret i Rød Ungdom.

E-post: snorreskage@gmail.com
Tlf: 45221593

3 thoughts on “Kontakt”

  1. Hei !

    Lurer bare på kvifor Dykk ikkje har (kan hvertfall ikkje finne) ei side på FB for info og debatt ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *