Les vårt nye hefte! Norsk mat på norske ressurser

Vi lanserer vårt nye hefte! Norsk mat på norske ressurser: Hvordan øke selvforsyningsgraden i Norge?

Du kan lese heftet HER
Og du kan gå til lanseringsarrangementet HER

Norge er et særdeles godt egnet land for matproduksjon. Vi snakker mye om
at vi har lite dyrkbar mark, mye fjell og vidde, men faktum er at vi har mer
dyrkbar mark per person enn landbruksnasjonen Nederland. I motsetning til
mange andre land, har vi i store deler av Norge godt med nedbør, mye lys
deler av året og kalde vintre som senker sykdomspresset.

Vi trenger en retningsendring i dagens landbrukspolitikk for å sikre økt
selvforsyning. For å fø Norges befolkning på en større andel norske ressurser
på en bærekraftig måte, må vi endre på hva vi spiser, hvordan, hva og hvor vi
dyrker maten, og hvordan vi organiserer verdikjedene fra jord til bord og
internasjonal handel. Vi må også i større grad anerkjenne bondens arbeid og
verdien av næringsrik og bærekraftig mat. Skal vi få til denne omstillingen
trenger vi politisk handling, og flere som engasjerer seg for å stille krav til
politikerne!

Dette heftet gir en beskrivelse av hvordan vi kan øke selvforsyningsgraden
innen de ulike produksjonene. Til slutt vil vi oppsummere hva vi ser på som de
viktigste tiltakene for å øke norsk selvforsyningsgrad i et helhetlig perspektiv.

Vi håper dette heftet vil gi deg et lite innblikk i norsk landbruk og
selvforsyning, og gi et grunnlag for de viktige diskusjonene som trengs for å
sikre den retningsendringen som landbruket trenger.

God lesing!