Hva er ANL?

Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket. Alliansen arrangerer seminarer, debattmøter og drifter denne nettsiden som etter hvert skal bli utbygd til å inneholde et rikt dataarkiv med informasjon om norsk og internasjonalt landbruk, landbrukspolitikk og alternativer til dagens industrielle driftsmåter.

Alliansens formålsparagraf lyder som følger:

Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å endre den norske landbrukspolitikken. Alliansen ny landbrukspolitikk bygger på en felles forståelse om at kapitalintensiv industriell stordrift i landbruket hverken er økonomisk, ressursmessig eller sosialt bærekraftig – og at frihandel med mat ikke kan løse verdens fattigdoms- og matforsyningsproblemer. Organisasjonen har som mål å bidra til, og utvikle, økt kunnskap og samfunnsdebatt som fører landbrukspolitikken i en mer bærekraftig retning.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til Alliansen ny landbrukspolitikk:

Sosialistisk Ungdom
Spire
Latinamerikagruppene i Norge
Norsk Permakulturforening
Natur og Ungdom
Grønn Ungdom
Rød Ungdom
Norges Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg

Attac Norge
Økologisk Norge
Biologisk Dynamisk Forening

2 thoughts on “Hva er ANL?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *