Solidaritet med Palestina

Alliansen Ny Landbrukspolitikk arbeider for å endre norsk og internasjonal landbrukspolitikk og fremme forståelsen av økologiske, sosiale og økonomiske systemforhold for å oppnå gjensidig velvære for natur og mennesker, spesielt de mest sårbare. Dette betinger prinsipp om matsuverenitet og lokalbefolkninger sine rettigheter til land. Grunnet den koloniale okkupasjonen og ubalansen i maktforholdet som kjennetegner krigen i Palestina, skiller vi pasifisme fra nøytralitet og nekter å passivt forlate de undertrykte og sårbare til sin skjebne.

Forferdet over volden i Israel og Palestina, står vi i solidaritet med alle ofre for krigen og fordømmer ethvert angrep på sivilbefolkningen og brudd på menneskerettighetene. Vi er rystet over kriminaliseringen av palestinske solidaritetsbevegelser, og den urettmessige stemplingen av det palestinske sivilsamfunn i internasjonale medier. Vi fordømmer både sionisme og antisemittisme og står fast ved at enhver rasistisk og kolonial ideologi som baseres på underkastelse av folk og land er dypt skadelig. 

Vi stiller oss bak uttalelsene til spesialrapportører fra FN som vitner om palestinske bønder sin begrensede og farlige adgang til egne åkerlapper og intensjonelt ødelagte avlinger(1). Det bryter med prinsipp om matsuvernitet. Rapportører påpeker også gjentatte ganger at det haster med å få nødhjelp inn i Gaza og dette krever internasjonalt press.

Israels okkupasjon av Palestina er et blodig eksempel på en tro om at land kan føres fra et folk til et annet, og på en blindhet for eksisterende forbindelser mellom mennesker og natur. Britene bestemte seg i 1917 for å “gi” Palestina til det israelske folk, som har ført til frarøvelse av landområder og tvangsforflytning av det palestinske folk. I flere generasjoner har de tradisjonsrike oliventrærne blitt røsket bort fra sine familiære bånd av israelske bosettere. Slik har palestinske bønder mistet sin kilde til inntekt og næring samtidig med sin rett til kulturutøvelse og roten til palestinsk identitet. 

Nå som Norge endelig anerkjenner Palestina sin eksistens krever vi også at regjeringen fremmer sanksjoner mot den israelske stat og stanser vårt bidrag til volden mot det palestinske folk gjennom våre handelsavtaler, investeringer og våpensalg. 

Vi krever: 

  • at vårt økonomiske sikkerhetsnett ikke skal tuftes på andres undergang. Ifølge rapporten «Dont Buy into Occupation» fra desember 2023, har oljefondet (SPU) aksjer verdt over 65 milliarder dollar i selskaper som bidrar, styrker og tjener på Israels okkupasjon av Vestbredden og Palestina(2). Norge må stanse sitt bidrag til Israels kolonialisering. og fordømme samarbeid med selskaper som tjener på okkupasjon og undertrykkelse av enhver lokalbefolkning. 
  • umiddelbar våpenhvile og at det arbeides mot en varig fred og slutt på okkupasjonen av palestinske områder. For å få en slutt på  bosetningskapitalismen og apartheidregimet i Palestina stiller vi oss bak oppfordringer til internasjonalt samarbeid for en samlet militær nedskalering.
  • at norskproduserte våpen ikke ender opp hos det israelske militæret eller hos andre autoritære regimer.
  • stans i all import av mat og andre varer produsert på okkuperte områder. Handelsavtaler med Israel gir økonomisk støtte til staten som ivaretar undertrykkelsen av det palestinske folk. 
  • at Norge bidrar til gjennoppbygging av en palestinsk stat og sikrer sivilsamfunnets tilgang til jordbruksareal, vannressurser, skole og utdanningsinstitusjoner. 

ANL ønsker å hylle frontlinjejournalister, arbeidere og omsorgspersoner som står i hverdagens grusomheter, og palestinere og israelere som kjemper for fred i stormen av dehumaniserende hatytringer. Vi ber om internasjonal solidaritet for å oppnå en rettferdig og varig fred i Midtøsten slik at fremtidige generasjoner kan leve i en verden der verdighet og matsikkerhet blir realiteter for alle.

Medlemsorganisasjoner i Alliansen Ny Landbrukspolitkk som stiller seg bak denne uttalelsen:

Ungdomsutvalget i Norsk bonde og småbrukarlag

Spire

Rød ungdom

Sosialistisk ungdom

Attac Norge

(oppdateres fortløpende)

Bakgrunn:

  1. Lakhani, N. (2024) “Israel is deliberativly starving Palestinians, UN experts say.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/feb/27/un-israel-food-starvation-palestinians-war-crime-genocide
  2. Rapporten: «Don´t buy into Occupation» fra desember 2023. Tilgjengelig fra: https://dontbuyintooccupation.org/reports/dont-buy-into-occupation-report-2023/