Kontakt

Arbeidsutvalet

Navn: Margit Fausko
Bio: Født i 1993, NMBU-student og odelsjente frå gard i Hemsedal. Brenn for fornuftig nytting av naturressursar og ivaretaking av landskapsmangfald og bygdekultur. Representant frå Grønn Ungdom.
E-post: margit@fausko.no
Telefon: 90827754

Navn: Anne Sofie Hovden
Bio:
Telefon:

Styret

Navn: Guro Aasaaren
Bio: 22 år, kommer fra Lillesand i Aust-Agder. Bor i Oslo og er miljøpolitisk leder i sentralstyret i Sosialistisk Ungdom. Studerer ellers samfunnsgeografi, og brenner for et desentralisert miljøvennlig landbruk. Er fast representant i ANL for SU.
E-post: guro@su.no
Telefon: 46674942

Navn: Erlend Ødegård Kåsereff
Bio: 19 år, fra Hønefoss i Buskerud. Bor på Gulskogen og jobber som regionssekretær for Natur og Ungdom. Er medlem av miljøpolitisk utvalg i SU og sitter i SV sitt landsstyre. Brenner for vern av matjord. Er vara for SU i ANL.
E-post: erlendoh@icloud.con
Telefon: 99304490

Navn: Mari Fjermedal
Bio: 23 år, kjem frå gard i Iveland i Aust-Agder. Bur i Oslo og arbeider som økonomiansvarleg i Raud Ungdom. Vararepresentant i ANL for Raud Ungdom.
E-post: mari@sosialisme.no
Telefon: 99371355

Navn:
Bio:
E-post:
Telefon: 

Navn: Gerbrand Vink
Bio: 20 år fra Lofoten, Nordland. Jobber på familiegård med økologisk/biodynamisk drift. Sitter i fylkesstyret i Nordland og i Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukerlag. Studerer Økologisk landbruk(Årstudium) ved Blæstad.
E-post: gerbrand.vink@outlook.com
Telefon: 95429895

3 thoughts on “Kontakt”

  1. Hei !

    Lurer bare på kvifor Dykk ikkje har (kan hvertfall ikkje finne) ei side på FB for info og debatt ?

Leave a Reply to Maren Løhre Cancel reply

Your email address will not be published.