– At jordbruket mister legitimitet gagner ingen på sikt 

Kathrine Kinn på med klare oppfordringer til Senterpartiet
Søndag 30. juli holdt Kathrine fra Alliansen ny landbrukspolitikk appell på Buskerud Senterparti sin valgkampåpning i Kongsberg. Den kan leses her:

 

Tusen takk for at jeg får lov til å komme hit og takk for god mat! Jeg ble invitert hit for å si noen ord om jordbrukspolitikk.

 

Jeg er sikker på at de fleste som er her ønsker at en ny regjering faktisk skal ta hele landet i bruk. Da er det veldig synd at få partier har en politikk for å bruke hele landet.

 

Jeg er ikke bonde. Jeg har ingen planer om å bli bonde. Likevel har jeg sterke meninger om hva norsk jordbruk skal være. Det er fordi norsk jordbruk har et samfunnsoppdrag – et oppdrag som angår oss alle. Samfunnsoppdraget til jordbruket er å produsere næringsrik, ren og trygg mat. Det er å sørge for matsikkerhet i Norge.

 

Derfor vil jeg utfordre Senterpartiet – som forhåpentligvis havner i en nøkkelposisjon etter valget – til å ta inn over seg samfunnsoppdraget til norsk jordbruk. Matsikkerhet.

 

For å få til dette må vi ta hele landet i bruk. Her kan jeg legge til at setningen om å “ta hele landet i bruk” egentlig er det mest meningsløse jeg hører etter de to ordene “grønt skifte”. Alle, fra høyre til venstre, er enige i at hele landet skal brukes, men ingen har en politikk for det.

 

Her og nå har heller ikke Senterpartiet en fullgod politikk for å sikre jordbruk i hele landet. Derfor vil jeg utfordre Senterpartiet til å gjøre noe med det når dere vinner valget.

 

Med nåværende Senterpartipolitikk vil fellesskapets penger brukes til subsidiere volumproduksjon i jordbruket. Volumproduksjon utelukker en hel haug av ressursrike bruk. Det utelukker hele dalsider og enkelte steder ikke bare dalsiden, men hele dalen. Dette kaller dere og andre partier likevel for “å ta hele landet i bruk”.

 

Derfor bør alle som brenner for matproduksjon ved havet, på øya, ved foten av fjellet, på flata, i høyden og i skaukanten følge med nå: Vi må kreve av en fremtidig regjering at fellesskapets penger skal gå til at jord holdes i hevd, at folk er i arbeid med jorda og at matvareberedskapen er høy. Det er markedet som skal betale for volum i matproduksjonen, ikke staten.

 

Volumfokuset i jordbruket har ført til så stor gjeld hos norske bønder at den ikke står til inntekta, den har ført til nedleggelser, mye leiejord, overproduksjon, produksjon løsrevet fra gårdens egne ressurser og lav selvforsyningsgrad.

 

Jeg foreslår at Senterpartiet ser med nye øyene på sin egen jordbrukspolitikk og spør seg om dette er riktig pengebruk. For hvordan er det mulig å gi tilskudd til volumproduksjon i et land som ikke er laga for det? Hvorfor i alle dager skal vi herme i jordbrukspolitikken etter land med en helt annen topografi?

 

Jeg håper at dersom dere får makt etter valget, at dere lager en jordbrukspolitikk som spiller med topografien og ikke i mot. For jeg og flere andre har nemlig innsett at vi er mer glad i den forestillingen vi har av norsk jordbruk, enn hva norsk jordbruk faktisk er. At jordbruket mister legitimitet gagner ingen på sikt.

 

Mange bønder som driver med jordbruk nå, bønder med enormt ressursrike bruk, gjør dette på tross av politikken og ikke på grunn av. Dette må vi snu og jeg håper jeg har Senterpartiet med på laget etter valget.

 

Takk for meg og lykke til på vei til makta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *