Norsk landbruk på 123

nlp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på bildet, eller her for å laste ned heftet.

Vi i alliansen har i en tid jobbet med å lage en kort og konsis innføring i norsk landbrukspolitikk. Tanken har vært å gjøre tilgjengelig den spredte og lite bearbeidede informasjonen som eksisterer om norsk landbruk.

Heftet “Norsk landbruk på 123” er sådan tenkt å gi et overblikk over de viktigste områdene i politikken, og er skrevet slik at de som vet lite fra før skal kunne lese den uten store problemer. Samtidig har vi forsøkt å samle noe detaljert informasjon om ulike ordninger, slik at de som vet en del fra før skal kunne slå opp på spesifikke tema og få svar på spørsmål.

Vi er klar over at alle tekster har et forbedringspotensiale og regner med at denne ikke er noe unntak. Forslag til forbedringer eller påpekning av feil/uklarheter mottas med stor takk og kan sendes til haraldhoyem@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *