One thought on “Politisk plattform”

  1. Helt nødvendig initiativ, og det haster. En representsant for landbruksøkonomisk institutt ved UMB opplyste i P2s i morges om ny halvering av antsall bønder og driftsenheter de neste 15 åra. Ren trendframskriving.

    Gledelig at Bondebladet i dag gir plass til alliansen v Heidi Lundeberg.

    Forslag: Bruk Oikos/Grønn Hverdags “økologisk høstmarked” som en av flere mulige arenaer for alliansen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *