Statistikk

Image courtesy of Robert Bell / FreeDigitalPhotos.net

Her har vi samlet en liten oversikt som viser flere statistikkdatabaser man kan besøke for å finne informasjon og tall om norsk og utenlandsk jordbruk. Under følger også en samling ulike statistikker.

  • Felleskjøpet | Felleskjøpets kornstatistikk
  • NILF | Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning
  • SSB | Statistisk Sentralbyrå – Jordbruk
  • FAO | Food and Agriculture Organization (FNs matvareorganisasjon)
  • GAPMINDER | Non-profit statistikkformidlingsprosjekt
  • DANMARKS STATISTIK | Statistikk om dansk jordbruk
  • SLF | Statens Landbruksforvaltning

Tilskudd

Direkte tilskudd 2002-2013

Produksjon og priser

Kilde: Totalkalkylen
Kraftfôrpris. Kilde: Totalkalkylen
Indeksert endring av produksjonsvolum 1989=100. Kilde: FAO
Indeksert endring av produksjonsvolum 1989=100. Kilde: FAO
Utbetalt realpris til bonde, 2012-kr. Kilde: Totalkalkylen.
Utbetalt realpris til bonde, 2012-kr. Kilde: Totalkalkylen.
kraftfor
Kilde: Felleskjøpets kornstatistikk

 

import storfe
Kilder: FAO og Nortura

 

IMport av soya
Kilde: Felleskjøpets kornstatistikk

 

Jordbruksavtaler

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001 (Kun endringer)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *