Den store landbruksdebatten!

*****DEBATTEN  UTSATT TIL 24. APRIL*****

Slaget om norsk landbrukspolitikk!

Per Harald Grue vs. Svenn Arne Lie
Ivar Pettersen vs. Per Olaf Lundteigen

Per Harald Grue er tidligere departementsråd i Landbruks- og Matdepartementet. Han vil snakke om hovedutfordringer for norsk landbrukspolitikk fremover.

Svenn Arne Lie er Statsviter og tidligere landbruksforsker, og har skrevet boka En nasjon av kjøtthuer (les om den her: http://www.manifest.no/boeker/en_nasjon_av_kjoetthuer). Han mener at landbrukspolitikken er en fiasko.

Ivar Pettersen er direktør NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)

Per Olaf Lundteigen er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Ordstyrer: Hans Huseby

Arrangert av:
Alliansen ny landbrukspolitikk: http://landbruksalliansen.no/
Ås Senterstud: http://www.facebook.com/groups/26527329414/

Samfunnsgeografer i Oslo arrangerer frokostmøte med innledning fra ANL

Samfunnsgeografer i Oslo ønsker velkommen til årets første frokostseminar.

Innleder er samfunnsgeograf Heidi Lundeberg. Hun vil redegjøre for ambisjonene til “Alliansen ny landbrukspolitikk”. I et Norge der stadig flere setter broilerkyllingen og Gilde-pølsen i halsen blir det spennende å få informasjon om konkrete, politiske alternativer for nasjonal matproduksjon.

Sted: Eilert Sundts hus, Blindern, Auditorium 2  Kart: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl09/

Tid: Tirsdag 14 februar kl. 08.15

Servering: Kaffe og frukt

Det vil være tid til diskusjon.

Velkommen!